Wałbrzych,

czwartek, 3 września 2015

Złoty pociąg został oszabrowany wkrótce po wojnie?

Złoty pociąg, nawet jeśli przetrwał na 61. kilometrze, najprawdopodobniej został już oszabrowany. Zagadkowy tunel był opisywany jako jeszcze czynny wkrótce po zakończeniu wojny. Nawet jeśli w pociągu było coś cennego, dawno temu mogło być rozszabrowane.


Foto de Złoty Pociąg pod Zamkiem Książ.

niedziela, 31 maja 2015

Apel do władz miasta Wałbrzych

Apeluję do Państwa o powołanie lokalnego przewoźnika kolejowego w formie spółki z o.,o. lub S.A. w posiadaniu 100 % władz samorządowych, wzorem na przykład spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie. Spółka ta działa na rynku już ponad 10 lat i zbudowała przez lata podstawową sieć połączeń SKM.

To samo jest możliwe w Państwa mieście. Należy powołać taką spółkę, umożliwić jej pozyskanie środków na zakup taboru lub otrzymanie taboru będącego na stanie władz województwa. Wszystko to już zdarzyło się podczas tworzenia tzw. samorządowych spółek przewozowych.
Miejskie i podmiejskie przewozy kolejowe w Polsce to rynek na którym sprawdza się idea spółek tworzonych przez samorządy- realizują one swoje cele nierzadko znacznie lepiej niż duża ogólnopolska firma komunalna- Przewozy Regionalne. Po przejęciu niewielkich linii nierzadko, dzięki lepszej jakościowo obsłudze, przewozy wzrosły do nieznanych wcześniej rozmiarów. Kolej stała się rodzajem naziemnego pre-metra.

Wszystko to stało się możliwe po zmianach przewoźników. Zapomniane linie ożyły dzięki lepszej ofercie. Możliwe jest też rozpisanie przetargów na obsługę poszczególnych linii. Władze samorządowe mogłyby się choć przekonać, ile kosztuje uruchomienie danego systemu komunikacyjnego.
Często okazuje się że nie wszystkie linie muszą być zelektryfikowane, by być pełnoprawną koleją miejską. W Gdańsku na ukończeniu jest budowa spalinowego systemu kolei miejskiej o nazwie Pomorska Kolej Aglomeracyjna. Nie zawsze kolej spalinowa w relacji wewnątrzmiejskej jest gorsza od elektrycznej, a zwłaszcza- nie zawsze jest droższa- często jest to opcja dużo tańsza w realizacji. Niskie koszty realizacji pomysłów są także istotne. Także kolej spalinowa może się dobrze sprawdzić jako rodzaj naziemnego pre-metra.
Zachęcam i apeluję o powołanie miejskiego, lokalnego przewoźnika kolejowego, który przeprowadzi stosowne inwestycje w budowę sieci nowych przystanków lub skoordynuje te wysiłki. Kolej miejska może powstać także w wersji częściowo spalinowej- lub - w całości spalinowej, nawet jeśli tylko niewielkie odcinki sieci nie są zelektryfikowane. Liczy się także tempo realizacji inwestycji. 
Kolej miejska pozwala przejąc nawet do 40 % i 50 % ruchu miejskiego, jak w niektórych miastach i aglomeracjach świata. W Polsce kolej pasażerska niemalże nie istnieje, często cudem tylko ocalały nieużywane od lat, porzucone torowiska. Często- nadal możliwa jest ich odbudowa, tak samo jak w Gdańsku, gdzie kolej miejską po prostu odbudowano od zera.
Takie inwestycje są często konieczne, ale pokazują że koleje można- nadal odbudować. Podejmijmy ten wysiłek chociażby z okazji rocznicy 170 lat uruchomienia w Polsce kolei pasażerskiej. Po 170 latach system kolejowy w niemalże niczym nie przypomina systemów kolejowych Europy Zachodniej. Nie służy niemalże pasażerom, poza relacjami regionalnymi nie odgrywa niemal żadnej roli w przewozach miejskich, mimo że na zachodnie Europy powstały setki systemów kolei miejskich w aglomeracjach, oferujących przewozy nierzadko z częstotliwościami co kilka minut.    
Ta erupcja systemów premetra nie byłaby możliwa bez wielości przewoźników, mnogości nowych spółek na rynku przewozowym.

W Berlinie kolej miejska S-bahn przewozi rocznie 414 mln pasażerów (por. informacja prasowa [1]). Najważniejsza część systemu transportu publicznego miasta - nie działa. W Polsce kolej pasażerska praktycznie zupełnie zanikła, niemal nie funkcjonuje, przewozi mniej pasażerów- w całości- niż system podmiejski jednego tylko Berlina, mimo że:

- dworzec  jest usytuowany blisko centrum miasta

- istnieje sieć przystanków korzystnie obejmująca dużą część samego miasta jak i aglomeracji

- w przeszłości przewozy podmiejskie w Polsce prowadzono nawet z 20-minutową częstotliwością

Przyczyną dla której kolej miejska w Polsce nie funkcjonuje, jest tylko i wyłącznie- polityka władz miasta- władz, co należy podkreślić-  wrogich transportowi publicznemu, który ewidentnie nie działa, czego świetnym przykładem jest los kolei miejskiej. Spośród większych miast Polski, w tym mieście ma się ofertę przewozową nieobsługującą potoków pasażerskich na terenie miasta. W Krakowie, Warszawie, Gdańsku te problemy rozwiązano, tworząc wyspecjalizowanych przewoźników skoncentrowanych na obsłudze ruchu stricte miejskiego i podmiejskiego.

Apeluję do Radnych Miasta o powołanie Kolei Miejskiej, wbrew ewentualnej - zapewne krytycznej (jak sądzę) opinii części polityków. Zachęcam po podjęcia wysiłków mających na celu uruchomienie konkurencyjnego projektu: Kolei Miejskiej.

Kolej miejska w Warszawie funkcjonuje nie dlatego, że władze województwa uruchomiły projekt Kolei Mazowieckich. Powstała prze 10 laty jako osobna spółka będąca własnością władz miasta. Trójmiejska kolej SKM powstała także jako osobna, wydzielona spółka, realizując połączenia prawie tylko w obszarze ścisłej aglomeracji.

Kolej regionalna powinna pozostać osobnym przewoźnikiem na rynku, zaś władze miasta powinny powołać kolejnego przewoźnika, Kolej Miejską, po to by móc uruchomić kolej SKM wzorowaną na berlińskim systemie kolei miejskiej. 

Przewozy Regionalne- ta komunalna spółka obsługuje ruch regionalny. Nawet nazwa tego przewoźnika nie sugeruje, że przewoźnik ma coś wspólnego z aglomeracją, podczas gdy świadczone przez ten podmiot usługi mają raczej marginalny charakter w całości systemu transportowego aglomeracji i być może dotyczą zaledwie promili całości ruchu. Można tak wnioskować ze statystyk przewiezionych pasażerów.

Aby kolej miejska zafunkcjonowała, pociągi powinny kursować co 10- 20 minut, ze stałymi częstotliwościami. Aby tego dokonać, władze miasta powinny czerpać wzór z Warszawy lub Trójmiasta, gdzie działają wyspecjalizowani przewoźnicy oferujący usługi przewozowe z wysokimi częstotliwościami, a rozkład ma charakter cykliczny.

Zachęcam do powołania nowego podmiotu gospodarczego, nowego przewoźnika, który realizowałby przewozy o charakterze SKM na terenie miasta oraz być może- w relacjach do miast satelickich.

Apeluję o rozróżnienie między koleją regionalną a szybką koleją miejską- z czym w chwili obecnej projekt spółki "przewozy Regionalne" nie ma niemal nic wspólnego. Polityka władz miasta zorientowana na rozwój transportu miejskiego w mojej ocenie powinna dawać pierwszeństwo kolei typu SKM, która przecież możliwa jest w mieście.

Na kolei miejskiej powinno zależeć władzom miasta, ale w chwili obecnej- w żadnym stopniu to nie ma miejsca. Władze miasta są wrogie tej formie transportu, czego najlepszym dowodem jest stan oferty przewozowej na terenie miasta, zdecydowanie gorszy w skali kraju spośród miast tej wielkości. Jako media oceniamy fakty, takie jak aktualny stan połączeń.

niedziela, 12 kwietnia 2015

Koleją do Świeradowa- Zdroju?

Wydawnictwo jest przekonane o możliwości wznowienia przewozów pasażerskich- początkowo jako atrakcji turystycznej, obsługiwanych sezonowo- - przynajmniej w weekendy- do stacji Świeradów Zdrój. Możliwe byłoby połączenie przyspieszone Świeradów Zdrój- Gryfów- Jelenia Góra z czasem przejazdu 1 godz. 25 minut.


Kursowałyby tutaj autobusy szynowe w bezpośredniej relacji do Jel. Góry. Docelowo, linia poc. regionalnych kursowałaby w relacji Świeradów Zdrój- Jelenia Góra. Początkowo możliwe byłyby jedna- dwie pary połączeń pasażerskich dziennie, lub tylko w weekendy, w sezonie turystycznym. Pociągi- od Gryfowa Śl.- pomijałyby przystanki pośrednie na trasie, aby osiągnąć czas przejazdu Leśna- Jel. Góra na poziomie np. 73 minut na całej trasie. Odcinek torowiska do stacji Świeradów Zdrój musiałby być naprawiony. W regionie niedawno odbudowano kilka linii kol., w tym- do Trzebnicy czy Harachowa.


Prosimy o opinię w tej sprawie. Czy są szanse uporządkowania dworca kolejowego Świeradów Zdrój i naprawy peronów pasażerskich? Po uporządkowaniu tego terenu możliwy jest przejazd promocyjny autobusu szynowego. Jest to możliwe po zmiany zarządcy linii kolejowej Świeradów- Gryfów. Prosimy o kontakt w tej sprawie.


Projekt nr: DLN 12, Gryfów – Świeradów Zdrój
Projekt nr:
DLN 12
Nazwa:
Gryfów – Świeradów Zdrój
Opis:
Rewitalizacja linii nr 317 na odcinku Gryfów – Mirsk oraz linii nr 336 na odcinku Mirsk – Świeradów Zdrój.
Uzasadnienie:
Włączenie do sieci kolejowej ważnego w Sudetach ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego.
Stan obecny:
Stan linii zły. Obie linie wyłączone z eksploatacji. Nawierzchnia istnieje, ale jest zarośnięta drzewami. Obiekty inżynieryjne w stosunkowo dobrym stanie, wymagają remontów.
Zakres:
Całkowita wymiana nawierzchni torowej, odbudowa urządzeń sterowania ruchem, peronów na wyższe i krótsze, remont obiektów inżynieryjnych.
Długość:
17 km
Koszt:
35 mln zł.
Ocena CZT:
5
Liczba głosów: 2643

Kolej miejska w Wałbrzychu?

SZYBKI TRAMWAJ KOLEJOWY WAŁBRZYCH
                            Fot. Historyczne zdjęcie wozu tramwajowego ponad miastem. 

Proponujemy wprowadzenie w konurbacji wałbrzyskiej Szybkiego Tramwaju Kolejowego, który wykorzysta torowisko kolejowe pod zarządem PKP PLK na odcinku od stacji Wałbrzych Szczawienko do stacji Wałbrzych Miasto. Ponadto kolej wykorzysta jednotorową bocznicę kolejową ze st. Szczawienko do osiedla Podzamcze. Oba te odcinki zostały zaznaczone na granatowo na schemacie orientacyjnym.
Od podstaw wybudowane zostaną dwa odcinki torowiska (na schemacie w kolorze różowym) :

w pierwszej fazie fragment od linii kolejowej PKP do głównego węzła komunikacyjnego Wałbrzycha, placu Grunwaldzkiego (ok. 1 km)

w okresie późniejszym, przedłużenie linii wzdłuż os. Podzamcze, by ułatwić korzystanie z  tramwaju kolejowego i polepszyć dostępność systemu dla mieszkańców tego największego osiedla.
 
Szybki Tramwaj Kolejowy  przejąłby główny potok pasażerski w mieście i kursowałby z 30- minutową częstotliwością w okresie rozruchu. Częstotliwość wzrosłaby do 15 minut w późniejszym okresie eksploatacji. System takiej kolei miejskiej w tym regionie ma ogromne możliwości rozwoju, na przykład w kierunku Świdnicy lub Boguszowa- Gorce.

Opis koncepcji :

Idea powrotu komunikacji szynowej do tej konurbacji narodziła się kilkanaście lat po jej zlikwidowaniu w roku 1966. Zalecanym wydaje się w dzisiejszej sytuacji wprowadzenie połączenia szynowego z wykorzystaniem istniejących szlaków kolejowych w tej konurbacji. Największe natężenie przewozów komunikacją miejską notuje się na trasie do osiedla Podzamcze. Szczęśliwie się składa, że możliwe jest wykorzystanie linii kolejowej prowadzącej w rejon os. Podzamcze będącej fragmentem dawnej linii do Szczawna-Zdroju oraz wprowadzenie szynowej komunikacji miejskiej na odcinku od stacji Wałbrzych Szczawienko do stacji Wałbrzych Miasto (ze zmianą kierunku na st. Szczawienko). W dalszej części trasy należy wykorzystać istniejący fragment torów prowadzący w kierunku dawnego dworca kolejowego Śląskiej Kolei Górskiej (obecnie po śladzie tej linii kolejowej poprowadzono arterię o znamiennej nazwie ul. Kolejowa), który znajdował się w miejscu obecnego dworca PKS w bezpośredniej bliskości największego węzła komunikacyjnego Wałbrzycha, placu Grunwaldzkiego. Konieczna byłaby tu budowa torowiska, jednak jest to dość niewielki fragment w porównaniu z budową od zera całej linii, jak kiedyś planowano. Przed laty istniała koncepcja budowy konwencjonalnej linii tramwajowej na os. Podzamcze (projekt "Szyna Wałbrzyska"), jednak nie wyszedł on poza fazę studiów. Dziś wydaje się wprost pożądanym wprowadzenie komunikacji szynowej w tej najważniejszej w mieście relacji. Możliwy jest tu tramwaj dwusystemowy bądź pojazd spalinowy w stylu miasta Zwickau, tzn. spełniający wymogi tramwajowe. Wykorzystanie pojazdu spalinowego jest zalecane ze względu na brak elektryfikacji bocznicy do os. Podzamcze. W późniejszym okresie czasu możliwe jest wprowadzenie taboru elektrycznego – na przykład nowoczesnych tramwajów dwusystemowych. Wówczas tabor spalinowy obsługiwałby relacje np. do Świdnicy.

Przybliżony kosztorys :

Koszt taboru od 12 mln PLN.
Pojazdy szynowe (3 sztuki) .
Koszt budowy brakującego fragmentu torowiska- pierwsza faza, odcinek jednotorowy- od linii PKP do placu Grunwaldzkiego : szacunkowy koszt 6 mln PLN.
Koszt dostosowania infrastruktury kolejowej i budowy przystanków- nieznany, szacunkowo 400- 650 tysięcy PLN.

Finansowanie :

Wkład miasta, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, fundusze województwa, fundusze celowe, wkład rządu centralnego.

Realizacja :

Zarząd miasta ogłasza przetarg na obsługę linii i jej uruchomienie. W Polsce istnieje kilku licencjonowanych przewoźników kolejowych (operatorów), poza PKP S.A. są to m. in. Connex, SKPL.
Z racji na komercyjny charakter przedsięwzięcia i ogrom komplikacji związanych z uruchomieniem systemu zaleca się wykorzystanie prywatnego operatora „Wałbrzyska Kolej Miejska sp. z o.o.” do realizacji tego zadania. Zadanie to jest skomplikowane- potrzeba budowy fragmentu nowej linii, adaptacja istniejących bocznic.

 Opracował: Adam Fularz

sobota, 14 lutego 2015

Odbudowa odcinka kolei do Walimia jako atrakcji turystycznej.

List do gminy Walim

Czy gmina Walim miałaby zamiar uczestniczyć w projekcie odbudowy sieci kolejowej regionu? Tutejsza linia miała ongiś wysokie atrakcyjne przewozy turystyczne. Wydawnictwo może Państwu pomóc w celu jej wspólnej reaktywacji- jeśli linia Jedlina Zdrój- Świdnica będzie reaktywowana, to jest szansa pozyskania materiału staroużytecznego. Linia służyłaby pociągom turystycznym.W przeszłości linia ta była wielką atrakcją, być może, po przedłużeniu poza miejscowość, mogłaby się stać rodzajem kolejki służącej także sportom zimowym czy rowerzystom.

Walim, zdjęcie "wiejskiego tramwaju"

 
Walim, dolina przemysłowa ze stacją kolejową na starej pocztówce.
Ze zb. Rafała Wiernickiego

 
Polska obsługa Kolejki Walimskiej w ostatnim dniu jej funkcjonowania.
Ze zb. Rafała Wiernickiego

w ramach reaktywacji programu "SKM Polska" po ponad dekadzie przerwy proponujemy Państwu szereg kroków mających na celu stworzenie systemu o nazwie handlowej:

Metro Wałbrzych- Świdnica.

Celem będzie stworzenie opartego o autobusy szynowe systemu transportu powstającej aglomeracji. Docelowo na wspomnianej trasie miałaby się pojawić atrakcyjna stała częstotliwość kursowania pociągów, np. co 20 lub co 30 minut.

Proponowana relacja powstałaby z już kursujących obiegów pociągów, które otrzymałyby dodatkowe przystanki. W przyszłości- może byłby popyt na osobne składy tylko w "miejskiej relacji", choćby w szczycie.
Proponowane nowe przystanki, relacje, początkowo tylko w obu miastach:

Świdnica Kazimierza Odnowiciela
Świdnica Miasto
Świdnica Śląska
Świdnica Przedmieście

i w Wałbrzychu:

W 2002 roku zaproponowano władzom Wałbrzycha powrót komunikacji szynowej do tej konurbacji. Władze wyraziły szersze zainteresowanie dopiero w 2003 r., a idea ta została przyjęta z zainteresowaniem. Czy ma ona jednak podstawy ekonomiczne?

Możliwe jest wprowadzenie w konurbacji wałbrzyskiej kolei miejskiej, która wykorzysta torowisko kolejowe pod zarządem PKP PLK na odcinku od stacji Wałbrzych Szczawienko do stacji Wałbrzych Miasto. Ponadto system kolei miejskiej wykorzysta jednotorową bocznicę kolejową ze st. Szczawienko do osiedla Podzamcze. Oba te odcinki zostaly zaznaczone na granatowo na schemacie orientacyjnym.
Od podstaw wybudowane zostaną dwa odcinki torowiska (na schemacie w kolorze różowym) :
-w pierwszej fazie fragment od linii kolejowej PKP do głównego węzła komunikacyjnego Wałbrzycha, placu Grunwaldzkiego (ok. 1 km)

-w okresie późniejszym, przedłużenie linii wzdłuż os.Podzamcze, by ułatwić dostępność do systemu SKM.

[googlemaps https://maps.google.co.uk/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&msa=0&msid=104746911036818565732.000461f19bbd95d891963&s=AARTsJoIK-yp28OQhus8N367UcIOCz2GnQ&ll=50.792047,16.303711&spn=0.075959,0.145912&z=12&output=embed&w=425&h=350]

Kolej przejęłaby główny potok pasażerski w mieście i kursowałaby z 30- minutową częstotliwością w okresie rozruchu. Częstotliwość wzrosłaby do 15 minut w późniejszym okresie eksploatacji. System kolei miejskiej w tym regionie ma ogromne możliwości rozwoju, na przykład w kierunku Świdnicy lub Boguszowa- Gorce.

Idea powrotu komunikacji szynowej do tej konurbacji narodziła się kilkanaście lat po jej zlikwidowaniu w roku 1966. Przed laty istniała koncepcja budowy konwencjonalnej linii tramwajowej na os. Podzamcze (projekt “Szyna Wałbrzyska”), jednak nie wyszedł on poza fazę studiów. Dziś wydaje się wprost pożądanym wprowadzenie komunikacji szynowej w tej najważniejszej w mieście relacji. Możliwy jest tu tramwaj dwusystemowy bądź pojazd spalinowy w stylu nieodległego od Wałbrzycha niemieckiego miasta Zwickau, tzn. wagon motorowy spełniający wymogi przepisów tramwajowych.
Wykorzystanie pojazdu spalinowego jest zalecane ze względu na brak elektryfikacji bocznicy do os. Podzamcze. W późniejszym okresie czasu możliwe jest wprowadzenie taboru elektrycznego – na przykład nowoczesnych tramwajów dwusystemowych. Wówczas tabor spalinowy obsługiwałby relacje np. do Świdnicy. Zalecanym wydaje się w dzisiejszej sytuacji wprowadzenie połączenia szynowego z wykorzystaniem istniejących szlaków kolejowych w tej konurbacji.

Największe natężenie przewozów komunikacją miejską notuje się na trasie do osiedla Podzamcze. Szczęśliwie się składa, że wciąż możliwe jest wykorzystanie linii kolejowej prowadzącej w rejon os. Podzamcze będącej fragmentem dawnej linii do Szczawna-Zdroju oraz wprowadzenie szynowej komunikacji miejskiej na odcinku od stacji Wałbrzych Szczawienko do stacji Wałbrzych Miasto (ze zmiana kierunku na st. Szczawienko). W dalszej części trasy należy wykorzystać istniejący fragment torów prowadzący w kierunku dawnego dworca kolejowego Śląskiej Kolei Górskiej (obecnie po śladzie tej linii kolejowej poprowadzono arterię o znamiennej nazwie ul. Kolejowa), który znajdował się w miejscu obecnego dworca PKS w bezpośredniej bliskości największego węzła komunikacyjnego Wałbrzycha, placu Grunwaldzkiego.

Konieczna byłaby tu budowa fragmentu nowego torowiska, jednak jest to dość niewielki fragment w porównaniu z budową od zera całej linii, jak kiedyś planowano. Koszt taboru to głównie zakup 3 sztuk pojazdów szynowych (15- 30 mln PLN). Koszt budowy brakującego fragmentu torowiska w pierwszej fazie realizacji projektu (odcinek jednotorowy od linii PKP do placu Grunwaldzkiego) oszacowano jako 6 mln PLN.

Z racji na komercyjny charakter przedsięwzięcia i ogrom komplikacji związanych z uruchomieniem systemu zalecono władzom wykorzystanie do realizacji tego zadania prywatnego lub komunalnego operatora, noszącego przykładową nazwę „Wałbrzyska Kolej Miejska sp. z o.o.”.

Chcielibyśmy, by tak jak w Szwajcarii, kolej mogła być systemem transportu aglomeracyjnego dzięki stałym częstotliwościom. Na terenie Świdnicy widzimy atrakcyjną linię kolei miejskiej którą warto włączyć w sieć połączeń pasażerskich regionu, w tym- w sieć planowanych połączeń aglomeracyjnych, z zamiarem rozwoju liczby atrakcyjnych lokalizacji węzłów jej sieci.

Wydawnictwo chciałoby doprowadzić do reaktywacji zbudowanej na terenie miasta sieci kolei zwanych czasem siecią Świdnickiej Miejskiej. Reaktywacja nastąpiłaby  poprzez zmianę tras i relacji niektórych pociągów pasażerskich- autobusów szynowych w relacji Kamieniec- Jaworzyna Śląska czy Jaworzyna Sląska- Świdnica.

Początkowo kilka relacji obsługiwałoby trasę ze zmianą kierunku na docelowej nowej stacji Świdnica- Przedmieście. Następowałaby zmiana kierunku. Wykorzystana zostałaby istniejąca już infrastruktura. Dobudowane byłyby nowe przystanki.Świdnica Przedmieście – stacja kolejowa z dworcem znajdująca się w Świdnicy w województwie dolnośląskim.

Budynek stacji powstał w 1898 roku i nosił początkowo nazwę Schweidnitz Niederstadt. Po 1945 nazwę zmieniano kilkukrotnie najpierw na Świdnica, potem na Świdnica Dolna i Świdnica Dolne Miasto aż poprzestano na nazwie Świdnica Przedmieście
Ruch pasażerski był stopniowo likwidowany i ograniczany. Już w 1989 nie kursowały pociągi pasażerskie do Jedliny-Zdroju a w 2000 na stacji zaniechano ruchu pasażerskiego w kierunku do stacji Świdnica Miasto. Obecnie na linii przechodzącej przez stację odbywa się ruch towarowy w stronę stacji Świdnica Miasto. W stronę stacji Świdnica Kraszowice, a dalej do Jugowic i Jedliny-Zdroju został wstrzymany ruch wszystkich pociągów, a trasa (Świdnica Przedmieście - Świdnica Kraszowice) formalnie została zlikwidowana. Budynek dworca znajduje się przy ul. Jodłowej. Obecnie jest on adaptowany do innych celów. Od stycznia 2013 zlikwidowano także kasę towarową. Dworzec został zamknięty całkowicie.

wg wikipedii
Linia 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto (km linii: 0,221)

BSicon lBHF.svg
odległość: 1,943 km
Z czasem powstałyby nowe przystanki i nowe punkty obsługiwane w sieci kolei podmiejskich:
Świdnica ul. Śląska,

inne możliwe relacje:
Świdnica Przyjaźni
Grodno, Wałbrzych
(możliwa odbudowa odgałęzienia na Walim)
Sobótka (rekonstrukcja linii), i dalej na Wrocław Główny.

Mapa lokalizacyjna Świdnicy

Być może powstałby jeden czy dwa nowe przystanki. W przyszłości mogłaby tu kursować np. kolej miejska do Wrocławia, Legnicy czy Wałbrzycha.

czwartek, 16 października 2014

Czy jest szansa na wykorzystanie torów kolei w Wałbrzychu do projektu Metro Wałbrzych?


METRO WAŁBRZYCH

                        Fot. Historyczne zdjęcie wozu tramwajowego ponad miastem.

Proponujemy wprowadzenie w konurbacji wałbrzyskiej naziemnego pre-metra kolejowego, który wykorzysta torowisko kolejowe pod zarządem PKP PLK na odcinku od stacji Wałbrzych Szczawienko do stacji Wałbrzych Miasto. Ponadto kolej wykorzysta jednotorową bocznicę kolejową ze st. Szczawienko do osiedla Podzamcze. Oba te odcinki zostały zaznaczone na granatowo na schemacie orientacyjnym fazy II.
W fazie II od podstaw wybudowane zostaną dwa odcinki torowiska (na schemacie w kolorze różowym) :
w pierwszej fazie fragment od linii kolejowej PKP do głównego węzła komunikacyjnego Wałbrzycha, placu Grunwaldzkiego (ok. 1 km)
w okresie późniejszym, przedłużenie linii wzdłuż os. Podzamcze, by ułatwić korzystanie z  tramwaju kolejowego i polepszyć dostępność systemu dla mieszkańców tego największego osiedla.

walbrzych1.PNG


Rys. Faza I Metra Wałbrzych. Ruch co 30 minut w relacji Wałbrzych Główny- Wałbrzych Miasto- al. Podwale. Na podstawie podkladu z Map Google, użytek do celów dydaktycznych.